Vilma Zalanskaitė
20 m versle. Vadovauju savo 5 jmonėms.
Mokau naujokus.